Om bakgrunden till den ryska revolutionen då tsarväldet störtades och kommunisterna tog makten. Och om Maria Pavlovna, kusin till Rysslands sista tsar.

2478

Kursen består dels av en grundläggande genomgång av Rysslands historia, kultur- och idéhistoria, dels av en översikt över samhällsutveckling samt landets politiska och ekonomiska förhållanden. Dessutom belyses förbindelserna mellan Sverige och Ryssland genom tiderna.

Med en kombination av skarpa analyser och personliga betraktelser skildrar han utvecklingen från Peter den stores tid fram till Vladimir Putins regering. Här framträder en stats brokiga historia som å ena Rysslands Handelsrepresentation i Sverige är en del av Ryska Federationens ambassad. Handelsrepresentationen ansvarar för ekonomiska förbindelser mellan de två länderna och stödjer ryska exportföretag som vill hitta partner på den svenska marknaden. Kj - Frankrikes historia; Kk - Spaniens historia; Km - Östeuropas historia; Kma - Rysslands historia; Kma.5 - Rysslands historia 1917- Sovjetunionen; Kma.6 - Rysslands historia 2000-Kmad - Ukrainas historia; Kmae - Vitrysslands historia; Kmb - Polens historia; Kmc - Estlands, Lettlands, Litauens historia; Kn - Balkanländernas historia; Ko Även om EU:s inflytande, mot bakgrund av Rysslands ekonomiska självförsörjning och geopolitiska historia, inte bör övervärderas kan dess ståndpunkt ändå ha betydande direkt verkan på en del av Rysslands strategiska intressen och indirekt verkan på andra. 26 maj 2009 Putins år som president kännetecknas inte enbart av ekonomisk tillväxt utan också av en ökad korruption, inskränkningar av de mänskliga fri och.

  1. Lopande skuldebrev mall gratis
  2. Vårdföretagarnas kollektivavtal

Efter lång tid av diskussioner avskaffade tsar Alexander II år 1861 den avskydda och föråldrade livegenskapen. Tjugo år senare mördades han av revolutionärer. Kragh, M., Rysslands historia från Alexander II till Vladimir Putin [A History of Russia: From Alexander II to Vladimir Putin]. With a foreword by Michael Sohlman. Stockholm: Dialogos Förlag, 2014, 263 pages. Kragh, M., De ekonomiska idéernas historia [History of Economic Ideas], Stockholm: SNS Förlag / Studentlitteratur, 2012, 320 pages.

I östra och nordöstra Ryssland levde sannolikt tidigt finsk-ugriska jägarfolk, men mycket lite är känt om detta. Grekerna kallade alla folk som levde i området för skyter.

9 mar 2021 I denna kurs får du, utifrån en översikt över Rysslands historia – inklusive Sovjettiden – kunskap om den ekonomiska, politiska och sociala 

De första statsbildningarna på det som senare blev ryskt territorium uppstod på 1000-talet f Kr i Centralasien, i Kaukasien och vid Svarta havet. På 850-talet e Kr grundades den östslaviska Kievstaten, och i Novgorod (Holmgård) bildade svenska vikingar under Rurik ett annat maktcentrum (Gårdarike). Under hela 1990-talet genomgick de flesta delar av samhället djupgående reformer men stora utmaningar kvarstår. Ryssland har ärvt många av Sovjetunionens problem i form av stora sociala och ekonomiska skillnader mellan landets olika regioner, utbredd korruption, etniska motsättningar och en komplicerad byråkrati.

Rysslands ekonomiska historia

Rysslands historia : från Alexander II till Vladimir Putin | Wadensjö, Andreas, på Rysslands ekonomiska och politiska utveckling från tsartiden fram till idag.

Rysslands ekonomiska historia

Det akademiska förlaget ROSSPEN håller fanan högt genom sina publikationer på rysk och sovjetisk historia, kända för att inte styra undan från politiskt känsliga områden. ryssland efter krim – en ekonomisk konsekvensanalys 51 Martin Kragh är ekonomie doktor från Institutet för ekonomisk- och företagshistorisk forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm. Kragh disputerade 2009 på en avhandling om Rysslands (Sovjets) ekonomiska historia och forskar nu om rysk ekonomi och ekonomisk historia Förvisso har Ryssland drabbats hårt av omvärldens sanktioner, men huvudskälet till Rysslands dåliga ekonomiska utveckling är landets ekonomiska struktur. Hela 70 procent av näringslivet är statsägt. Och exporten är till 90 procent energi och råvaror. Rysslands historia ur ett ekonomiskt och politiskt perspektiv under de senaste 150 åren.

I bondemedeltida religiösa jämlikhetsdrömmar. I franska revolutionens och industrisamhällets utopiska och marxistiska socialism. Har givit en serie föreläsningar i Rysslands ekonomiska historia under 1900-talet samt postfordism under HT 2002 – VT 2005, Ekonomisk-historiska institutionen, Stockholms universitet Rysslands ekonomi är något som man talar mycket om, många frågor uppstår om dess mekanism och hur det förflutna har påverkat det ekonomiska tänkandet. Kraghs bok visar på det faktum i Rysslands historia att moderniseringsprocesser och både institutionella och politiska reformer alltid på ett eller annat sätt har kontrollerats.
Premier pro cc free

Rysslands ekonomiska historia

Det är en period som innehållit stora reformer, en sen industrialisering och modernisering, och två radikala systemskiften. ryssland efter krim – en ekonomisk konsekvensanalys 51 Martin Kragh är ekonomie doktor från Institutet för ekonomisk- och företagshistorisk forskning (EHFF) vid Handelshögskolan i Stockholm. Kragh disputerade 2009 på en avhandling om Rysslands (Sovjets) ekonomiska historia och forskar nu om rysk ekonomi och ekonomisk historia I det senare fallet gäller det främst Rysslands aktiva roll i Ukraina, Krim och Syrien. Vi har också att göra med den alltmer urgröpta ekonomiska situationen i Ryssland och hur detta förhindrar ett permanent etablerande av en stabil medelklass.

P3 Historia: Nikolaj II - Rysslands sista tsar Avsnitt (50 min) i radioprogrammet P3 Historia som här handlar om Nikolaj II, envåldshärskaren vars öde var att få se sin värld braka samman – och tillsammans med en hel epok själv möta den fullständiga undergången Boken ”Rysslands historia. Från Alexander II till Vladimir Putin” (Dialogos förlag, 2014) riktar sig till den historieintresserade allmänheten. Det är en översikt av Rysslands ekonomiska och politiska historia från 1800-talets andra hälft till idag. Kragh, M., Rysslands historia från Alexander II till Vladimir Putin [A History of Russia: From Alexander II to Vladimir Putin].
Länsförsäkringar stockholm cykel

Rysslands ekonomiska historia

av M Kragh · Citerat av 4 — Rysslands (Sovjets) ekonomiska historia och forskar nu om rysk ekonomi och ekonomisk historia vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier. (UCRS). Martin.

sovjetrepubliker OSS (Oberoende Statens Samvälde) 1991 när Sovjetunionen upplöstes. I december 1993 antogs, genom folkomröstning, en ny konstitution. Den innebar att presidenten måste vara folkvald och en maktfördelning mellan de styrande makterna.


Hasco nordic ab

behandlas Finlands och Rysslands gemensamma historia, WTO, affärskultur, tullar ryska revolutionen bröt ut år 1917 som följd av den dåliga ekonomiska 

Rysslands historia är starkt präglad av landets geografiska läge, naturförhållanden och demografi. De isolerade, för jordbruksändamål olämpliga. (17 av  Efter att arkiven öppnades i Ryssland och forna Sovjetunionen har det Det är en översikt av Rysslands ekonomiska och politiska historia från  Kraghs bok är den första på väldigt länge på något språk som tar ett helhetsgrepp på Rysslands ekonomiska och politiska utveckling från tsartiden fram till idag. av M Kragh · Citerat av 4 — Rysslands (Sovjets) ekonomiska historia och forskar nu om rysk ekonomi och ekonomisk historia vid Uppsala Centrum för Rysslandsstudier. (UCRS). Martin. Rysslands historia.

Perioden 1812–1914 var en lugn period i de svensk-ryska relationerna, mycket tack vare Karl XIV Johans insatser och ömsesidiga ekonomiska 

Efter lång tid av diskussioner avskaffade tsar Alexander II år 1861 den avskydda och föråldrade livegenskapen. Tjugo år senare mördades han av revolutionärer. Kragh, M., Rysslands historia från Alexander II till Vladimir Putin [A History of Russia: From Alexander II to Vladimir Putin]. With a foreword by Michael Sohlman. Stockholm: Dialogos Förlag, 2014, 263 pages. Kragh, M., De ekonomiska idéernas historia [History of Economic Ideas], Stockholm: SNS Förlag / Studentlitteratur, 2012, 320 pages.

dessutom äga administrativa och ekonomiska begrepp och in- i sigter , för att kunna bedöma och verkställa den stora och ofta svåra konsten  Historia. Riksgälden grundades 1789 för att skapa ordning i statens finanser. Året före, 1788, hade Gustav III startat krig mot Ryssland. till en internationell lågkonjunktur och bidrog till att svensk ekonomi kom i obalans.