Vision Stockholms stad riktar sig främst till dig som är tjänsteman i någon av Stockholms stads förvaltningar. Vi driver bland annat frågor som 

1515

I Stockholms stad är varje nämnd och varje kommunalt bolag en i de processer som ingår i verksamhetsområdet. Verksamhets- process samt vilka aktiviteter som vanligtvis ingår i processen. Stadsarkivet ställer inga krav på att processbeskrivningar ska ingå i

Haninge kommun, Huddinge kommun, Miljöförvaltningen, Stockholm Vatten och Avfall, Tyresåns vattenvårdsförbund, Tyresö kommun. Lokala Åtgärdsprogram. 1 LSS-hälsan ingår också i Stockholms stads samordnade arbete med coronakrisen. Stockholms stads arbete med coronakrisen. Information till personal inom LSS-verksamhet med anledning av covid-19. LSS-hälsans arbete i LSS-verksamheterna fortsätter och det är viktigt för oss att era boendes hälso- och sjukvårdsbehov blir tillgodosedda. I Stockholms stad har arbetsmarknadsnämnden hand om det kommunala aktivitetsansvaret för 16-19 åringar för de delar som inte ligger inom utbildningsnämndens ansvarsområde.

  1. Vab ersättning per dag
  2. Juridik arbete

Klicka på leaderområdets namn för att komma till deras webbplats, där det bland annat finns kontaktuppgifter och information om områdets utvecklings­strategi. Lokala åtgärdsprogram i Stockholm stad. Stockholm stad har kommit långt i sitt arbete med att ta fram lokala åtgärdsprogram. Målet är att ta fram ett lokalt åtgärdsprogram för varje vattenförekomst i staden. Arbetet med framtagandet av programmen går att följa på Miljöbarometern, där även åtgärdsförslag läggs upp löpande. Region Stockholms Koloniträdgårdar Regionen omfattar Stockholms stad samt föreningar på Stockholms Stads mark i andra kommuner i länet. Det fanns vid årsskiftet 72 medlemsföreningar med totalt 7 295 medlemmar i regionen.

Mäklarlogotyp för Nordr Sverige AB, Region Stockholm. 4 525 000 kr.

Vi kan bara ta emot ärenden som gäller störningar inom Stockholms stads kommungräns. Är du osäker på vilka geografiska områden som hör till Stockholms stad ska du titta i kartan över Stockholms stad. Karta över Stockholms stad och kommunens stadsdelsområden

Som en del i arbetet med anhörigstöd erbjuder vi nu en navigationskurs där du får vägledning och information om olika former av stöd inom kommun, region och föreningar. Har du frågor? Vid frågor om navigationskursen kontakta anhörigkonsulent Anna Jepsen. Telefon: 08-508 06 509 E-post: anna.jepsen@stockholm.se Kartläggningen av andra kommuner omfattade tio kommuner i Stockholms län.

Vilka kommuner ingår i stockholms stad

Webbmanual för Stockholms stad. Det ska vara lätt för stockholmarna att förstå vilka verksamheter som ingår i Stockholms stad. Därför har stadens alla förvaltningar en gemensam grafisk profil som gäller för all vår kommunikation, även webb.

Vilka kommuner ingår i stockholms stad

kommuner. Det är anställda inom dessa myndigheter som lämnar uppgifter om arbetet med tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen samt om det övriga ANDT-förebyggande arbetet. Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö. Stadsdelarna Solna kommun ligger i de södra delarna av landskapet Uppland.

Det ska vara lätt för stockholmarna att förstå vilka verksamheter som ingår i Stockholms stad.
Spionprogram genom mms

Vilka kommuner ingår i stockholms stad

Kommuner. Botkyrka.

Dessutom har region Stockholm även ett visst ansvar för den regionala utvecklingen i länet och bedriver kulturell verksamhet. Region Stockholms budget är cirka 104 miljarder kronor (2019) och har drygt 40 000 anställda, främst inom sjukvården.
Notarie poäng statistik

Vilka kommuner ingår i stockholms stad


15 jun 2017 Också i Upplands Väsby kommun ingår all tätbebyggelse utom ett litet består av stadsdelarna Kista, Husby och Akalla i Stockholms kommun.

Både borgerliga styren och blocköverskridande styren ökade i antal medan vänsterstyrena minskade ¹. Andelen som styr i minoritet är högre än efter valet 2014. Stockholms stad, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Trafikverket, Solna Strandväg 98, föreningar och berörda kommuner ingått i samrådskretsen. län har hållits 2015-08-19 i skedet samrådsunderlag.


Sluten ungdomsvård anstalter

Som grund för stadens säkerhetsarbete finns Stockholms stads säkerhetsprogram 2020–2023 som beslutats av kommunfullmäktige. Stadens samlade säkerhetsarbete ska leda mot kommunfullmäktiges mål om en trygg, säker och välskött stad att bo och vistas i.

Under 2019 var medianinkomsten i kommunen 338 837 kronor, vilket var den 25:e högsta i landet. Kommunalskatten i Stockholms stad är 29,82 procent 2021.

Stockholm Vatten AB beträffande vattenförsörjning och spillvattenavlopp respektive dagvattenavlopp i Stockholm respektive Huddinge kommun, samt att hos styrelsen för Stockholm Stadshus AB och Stockholms kommunfullmäktige hemställa om godkännande av den utökning som rör Stockholms kommun (Bilaga 1).

Sedan 2011 ingår också stadsdelarna, eller stadsområdena, i landets tre största kommuner Stockholm, Göteborg och Malmö.

Därför har stadens alla förvaltningar en gemensam grafisk profil som gäller för all vår kommunikation, även webb.