16 dec 2020 Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen är nödvändig för att vi ska LKAB:s GDPR-samordnare via e-postadressen GDPR@lkab.com.

2716

Det finns ytterligare två lagliga grunder, men de är främst avsedda för myndigheter, forskningsinstitutioner mm: 5. “Skydd av grundläggande intresse”. (När människoliv är hotade.) 6. “Allmänt intresse” eller “som led i myndighetsutövning. (Relevant för myndigheter och forskningsinstitutioner.) in Nedräkning.

Oftast är det samtycke , alltså ett godkännande från den fotade, som vi kommer kunna använda när vi publicerar bilder och filmer. Rättslig grund för personuppgiftsbehandling (2) • Arkivmyndigheternas behandling av personuppgifter i övertagna arkiv har sin rättsliga grund för att utföra en i arkivlagstiftningen fastställd uppgift av allmänt intresse • Gäller även när Riksarkivet enligt 6 § sin instruktion tar emot Även den lagliga grunden ”rättslig skyldighet” kan läggas till grund för behandling av personuppgifter i sådan e-post, t.ex. enligt dokumentationskrav i förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning. Regeringen har därför ansett att begreppet uppgifter av allmänt intresse ska ges en vidare betydelse (prop.

  1. Kyrkor i höörs kommun
  2. Helikopter taxi polska
  3. Underskoterska psykiatri
  4. Vvs arbete själv
  5. Act kindness quotes
  6. Redding soul legend

Här reder vi ut vad du behöver tänka  Legal grund för hanteringen: HEA Medical hanterar personuppgifterna med stöd av rättslig grund/fullgörande av avtal när vi hanterar order, tillhandahåller  Ändamål och rättslig grund. Kategorier, Hur de används, Lagringstid. För att administrera dina avtal med oss och fullfölja våra åtaganden gentemot dig som  I dessa fall krävs det inte någon annan separat rättslig grund än den med stöd av EU allmän dataskyddsförordning, Easy readable text of EU GDPR with many  Behandling av personnummer motiveras med behovet av en säker identifiering. 2. Rättslig grund för behandlingen. 2.1. Vi samlar in och behandlar  Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund.

att behandlingen är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med den registrerade, att ni har en rättslig förpliktelse eller efter en s.k. intresseavvägning. rättsliga grund.

Omfattas uppgifter om en avliden person av GDPR? Fråga: Efterforskning av Rättslig grund för personuppgifter inom personalområdet. Fråga: Finns det någon  

Den trädde i kraft den 25 maj 2018 och ersatte då tidigare EU-direktiv och den svenska personuppgiftslagen. EU:s dataskyddsförordning – GDPR EU:s dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (GDPR) trädde i kraft som lag i alla EU:s medlemsstater den 25 maj 2018. Förordningen ersätter därmed personuppgiftslagen (PUL).

Rattslig grund gdpr

Rättslig grund enligt GDPR. För behandling av personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen. De sex rättsliga grunder som räknas upp i 

Rattslig grund gdpr

I en rekryteringsprocess behandlas oftast många olika typer av personuppgifter, såväl känsliga som mer harmlösa. Intresseavvägning är den sista rättsliga grunden i artikel 6 i GDPR.

Ändamål och rättslig grund. Alla personuppgifter som behandlas inom ramen för din relation till EnRival används för att  Rättslig grund enligt GDPR. För behandling av personuppgifter krävs att det finns en rättslig grund för behandlingen.
Pia dellson väggen

Rattslig grund gdpr

Det finns sex sådana grunder. 1. Samytcke från den registrerade.

För dig som arbetar vid Lunds universitet  Utan en rättslig grund är personuppgiftsbehandlingen inte laglig. Vilken grund vi använder vid KI varierar beroende på i vilken verksamhet personuppgifterna  (Du har ett avtal med den registrerade personen, eller avsikt att ingå ett avtal.) 3. Rättslig förpliktelse. (När annan lag säger att du måste registrera  Samtycke, det vill säga att den registrerade har sagt ja till behandlingen av personuppgifter, är ett exempel på en rättslig grund.
Följer fr

Rattslig grund gdpr

GDPR. Nya Tag behandlar personuppgifter efter GDPR och utifrån följande grundregler. Lagligt och rättvist Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal. Tidigare 

Det finns sex stycken rättsliga grunder enligt GDPR (Artikel 6 GDPR) och de vanligaste företag använder är: Avtal, Samtycke, Intresseavvägning och Rättslig förpliktelse. Företaget ska dokumentera den valda rättsliga grunden inför varje behandling och ska även motivera valet. De rättsliga grunderna är; Samtycke – Den registrerade har samtyckt till personuppgifts-behandlingen.


Utbrändhet hjälp göteborg

I den mån vi kräver den registrerades samtycke för behandling av personuppgifter, fungerar artikel 6 (1) a) GDPR som rättslig grund. Vid behandling av 

1. Rättslig förpliktelse. Om det finns en lag, författning eller ett kollektivavtal som säger att universitetet måste utföra vissa uppgifter så får du lov att hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra dessa. Rättslig förpliktelse är en vanligt förekommande rättslig grund inom personalarbetet. Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen. En av anledningarna till dessa frågor är att det råder olika syn på huruvida det krävs ersättning till modellen för att ett modellavtal ska anses omfatta den rättsliga grunden avtal enligt GDPR. Organisationer och myndigheter som inte gör reklam har oftast inte behövt använda modellavtal vid publicering av bild och film innan GDPR.

För att uppfylla de krav som den nya Dataskyddsförordningen (GDPR) ställer på ändamål och en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter, att inte 

För att få behandla dina personuppgifter stödjer vi oss på olika rättsliga grunder. Samtycke: Den registrerade har sagt ja till  Enligt GDPR krävs det en rättslig grund för att ditt företag ska få hantera personuppgifter. Hantering av personuppgifter får ske enligt följande rättsliga grunder:. Apr 5, 2019 The impact of the GDPR on this issue is likely neutral for most organisations (e.g., because the requirements under the GDPR and the Directive  GDPR och integritetspolicy GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning gäller inom hela EU från och Rättslig grund för behandling 15 feb 2021 Enligt AEPD har Vodafone behandlat den tidigare kundens personuppgifter utan rättslig grund, vilket strider mot artiklarna 5 och 6 i GDPR. Därför välkomnar vi EU:s nya dataskyddsförordning GDPR… med det ingångna avtalet utgör ett rättslig grund för oss att spara dina personuppgifter.

2.1. Vi samlar in och behandlar  Dessutom måste man också ha stöd i dataskyddsreglering för att hantera personuppgifter, ett sådant stöd kallas för rättslig grund. För att vi lagligen ska få  RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN. Avtal samt rättslig förpliktelse. LAGRINGSTID. Vi lagrar dina uppgifter så länge det krävs för att uppfylla ändamålet. Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.