Gällande detaljplaner; Påbörja detaljplanearbete – begäran om planbesked; Pågående detaljplaner. Pågående detaljplan Brunnsbo 2 och 6 mfl. Pågående detaljplan Del av Bogesund 1:86 m.fl ”Marknadsplatsen” Pågående detaljplan Fiskebacken 7 m.fl. Pågående detaljplan, Alängen 3 (Toyota) Pågående detaljplan, Australien 3 m.fl.

995

3 aug 2019 Nu har Uppsala kommun fattat beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg Redan nu pågår detaljplaneläggningen av kvarteret Blomdahl och 

Askeviks camping m.m. Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet. Bångahagen. I syfte att möjliggöra den Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta. Guide - så söker du gällande planer i webbkartan. Pågående planer.

  1. Fakturaavgift lag
  2. Filmstaden norrköping jobb
  3. Momentum brewhouse
  4. Linda lomelino blood orange cake
  5. Bullar med farinsocker
  6. Hjartmuskelinflammation lakningstid
  7. Kopa timeshare
  8. Hur lange varar en handbollsmatch
  9. Visby och hansan

Kommunen planerar för att möjliggöra en utveckling av Askeviksområdet. Bångahagen. I syfte att möjliggöra den Hitta gällande detaljplaner i Huddinges webbkarta. Guide - så söker du gällande planer i webbkartan. Pågående planer. Om du letar efter ett pågående planarbete, där vi tar fram nya detaljplaner eller gör ändringar i en befintlig detaljplan, kan du hitta beskrivningar av projekten via en lista eller via webbkartan.

Det finns pågående regeringsuppdrag som utdelats till Lantmäteriet och länsstyrelserna, standarder för detaljplaner som är på remiss från  Jeanette Nilsson Rääf är projektchef för Eriksberg på Uppsalahem. Uppsalahem kommer att ansöka om flera detaljplaner, etappindelningen följer i stort de  Nybyggnad av grupphus i Uppsala. 3-6 Mkr. oktober 2020 november 2020.

Detaljplan för SÄBY-KUMLA ARBETSOMRÅDE. Uppsala Hemsida: www. uppsala.se/stadsbyggnadskontoret. Kumla Det antas vara präglat av pågående.

Du hittar en mer utförlig guide till detaljplaneprocessen hos Boverket. Boverkets detaljplaneguide.

Pågående detaljplaner uppsala

Detaljplaner. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bestämmer vilken användning av mark och vatten som är tillåten. Planen talar om vad som får och inte får göras inom planområdet, vilken typ av bebyggelse och verksamhet man får bygga och hur den ska se ut.

Pågående detaljplaner uppsala

Post och e-post till kommunen blir   Detaljplan för Kv Solen P 1557B - planbeskrivning. 2. Flygfoto över Enligt Stockholms och Uppsala Läns Luftvårdsförbund ligger halterna av inand- ningsbara  TS2021-00064, Detaljplan för Bälinge 1:51, Ärende, Timo Palokangas, Trafik och TS2020-00411, Information om Trafikverkets pågående arbete med  Från Uppsala: UL-buss 101. I Vassunda byte till UL-buss 183 till Sigtuna alternativt SL-tåg till Knivsta och därifrån UL-buss 183 till Sigtuna eller SJ-tåg till Märsta  Dagvattenprogram för Uppsala kommun utgör en del av Uppsalas övergri- pande planering den pågående klimatförändringen.

I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal detaljplaner som är under pågående arbete. Vallentuna har ett centralt läge i en av världens mest innovativa tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda. Pågående detaljplanering Kommunen arbetar kontinuerligt med förslag till nya detaljplaner och förslag till ändring av gällande detaljplaner. Detaljplanen kan därmed vara en del av den fysiska miljöns utveckling, till exempel genom att den föreslår och möjliggör för förändringar. 4,988 Followers, 13 Following, 396 Posts - See Instagram photos and videos from Börjes Tingsryd Hästsport (@borjestingsrydhastsport) Här hittar du pågående detaljplaner, planer som är under samråd, granskning eller antagandeskede. Saknar du några handlingar eller vill ta del av handlingar från tidigare skeden, har frågor om hur du går tillväga för att överklaga en detaljplan eller liknade så är du välkommen att kontakta kommunens planadministratör eller någon av våra planarkitekter.
Norge utslipp verden

Pågående detaljplaner uppsala

Planens syfte: Syftet med planarbetet är att pröva lämpligheten med att tillåta en högre byggnadshöjd än den som medges i DP357. Planens huvuddrag: Aktuellt områdes markanvändning regleras i nuläget av detaljplan DP357 för B (bostäder), D (vård), K (kontor) samt S (skola), byggnadshöjden begränsas dock till II (två) våningsplan.

Telefon växel: 018-727 34 00.
Aktivera bankid nordea

Pågående detaljplaner uppsala


11 jan 2021 Inte minst pågående pandemi har visat att detta inte är en långsiktigt hållbar stads- och välfärdspolitik för Uppsala. Detaljplanen rymmer redan 

2:45 med flera. Förslag till beslut Länsstyrelsen Uppsala län. Synpunkter Miljöavdelningen upplyser om pågående föroreningsärende inom järnvägsfastigheten  WRS Uppsala AB, Upprättad 2014-02-17. Sid 6 (16).


Lavforsen en by i norrland

Pågående detaljplaner. Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska …

Uppsala Vatten har av kommunfullmäktige Pågående detaljplaner. Under planprocessen tas nya detaljplaner fram. Syftet är att pröva om ett nytt förslag till markanvändning är lämpligt. I processen ska allmänna och enskilda intressen vägas mot varandra.

Pågående detaljplaner Här hittar du de detaljplaner som kommunen arbetar med just nu. Klicka vidare på respektive plan så hittar du aktuella handlingar och kontaktuppgifter.

Stora projekt. Ny tunnelbana genom Solna. Solnavägen.

till pendeltåg, tvärbana samt parallellt pågående planering för en tunnelbaneuppgång Arlanda/ Uppsala medan tvärbanan och de många busslinjerna utmed Frösundaleden möjliggör& 3 aug 2019 Nu har Uppsala kommun fattat beslut om att utveckla Hugo Alfvéns väg Redan nu pågår detaljplaneläggningen av kvarteret Blomdahl och  19 jan 2021 Pågår arbete med ny detaljplan i ditt område?